about

Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac (skraćeno „poslovni inkubator“), osnovan je 2009. g. kao društvo sa ograničenom odgovornošću na inicijativu Akademije ženskog preduzetništva, lokalne samouprave Bački Petrovac uz donatorsku podršku vlade Slovačke Republike SlovakAid.

Poslovni inkubator a danas i coworking prostor ima karakter uslužnog tipa sa 11 kancelarija površine od 8m2 – 15m2, 2 coworking sale, dve trpezarije, sanitarne prostorije i sa dva parking platoa. Ukupna površina inkubatora predstavlja 336 m2.

Osnivači Centra su opština Bački Petrovac sa 35%, RAV sa 10%, Mesna zajednica Bački Petrovac sa 10 %, Akademija ženskog preduzetništva sa 10 % i RRA Prievidza sa 35% osnivačkog uloga. Struktura poslovnog inkubatora sastoji se isključivo od institucija vladinog i nevladinog sektora.

Stanari od trenutka potpisa ugovora sa inkubatorom dobijaju pristup i mogu koristiti sledeće resurse: pristup internetu, telefonski priključak, veliku salu za sastanke, prezentacioni i konferecijski prostor sa odgovarajućom opremom, interni parking i kuhinju i program coworking prostora.

Misija

Misija poslovnog inkubatora je da omogući osnivanje firmi i preduzeća u opštini Bački Petrovac koje će nakon programa poslovne inkubacije u roku od tri godine postati finansijski stabilne i uspešne u poslovanju i plasiranju svojih usluga i proizvoda.

Organizacija

Organi Poslovnog i inovativnog centra su:

1. Skupština osnivača

koja odlučuje o ključnim aktivnostima Centra, između ostalog o imenovanju i razrešavanju direktora/-ke Centra, usvajanje finansijskih godišnjih planova, angažovanje revizora, pitanja vezana za imovinu, članstvo, ulog, promene statuta i sl.

  • Opština Bački Petrovac – 35%
  • Regionalna razvojna agencija Prievidza – 35%
  • Mesna zajednica Bački Petrovac – 10%
  • RAV – 10%
  • Akademija ženskog preduzetništva – 10%

2. Direktor/direktorka

predstavlja Centar i upravlja njime, predlaže poslovni plan istog, saziva Skupštinu Centra i predlaže program rada iste i sl. Mandat direktora/-ke traje 4 godine, i imenovan i razrešen je od strane Skupštine osnivača; odgovoran je za finansijko poslovanje Centra, i vrši unutrašnji nadzor istog u skladu sa odgovarajućim zakonskim okvirom;