Poslovni i inovativni centar DOO Bački Petrovac

Maršala Tita 20, Bački Petrovac
PIB: 106353598
Matični broj: 20583754
Šifra delatnosti: 7022

Mail: office@picbackipetrovac.com

FB: Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac

Telefon: 021 2155 154

MAPA