PIC deo evropskog projekta – EUBID Srbija

Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac prepoznat je kao primer dobre prakse u Srbiji.

Naime naš koncept “Mesto za biznis i porodicu”, kao što je rečeno na Forumu “Naučno – tehnoloških parkova i inicijativa poslovnih inkubatora” održanog u Naučno – tehnološkom parku u Beogradu, je nešto što nas izdvaja od ostalih inkubatora. 

Danas u Srbiji ima 36 poslovnih inkubatora različitog usmerenja od visoko – tehnoloških do inkubatora koji podržavaju samozapošljavanje, socialno preduzetništvo, zapošljavanje i preduzetništvo žena. 

Poslovni inkubator u Bačkom Petrovcu je uključen u EUBID projekat koji je finansiran od strane EU i realizovan u saradnji sa Ministarstvom privrede i Ministarstvom finansija Republike Srbije. 

Direktorka PIC doo Bački Petrovac, mr Jana Zabunov, prezentovala je dosadašnja pozitivna iskustva i inicijative petrovačkog inkubatora. 

Postavite komentar