Motivacija – ključ za postizanje i održavanje visokih performansi

Da li poslovne performanse zavise isključivo od rukovodilaca? Da li i sami zaposleni treba da doprinose motivacionom ambijentu?

Na edukaciji koju sprovodi Poslovni i inovativni centar doo Bački Petrovac u saradji sa edukatorkom Katarinom Suvajdžić, poslovnom psihološkinjom saznaćete:

 • Šta nas uče teorije motivacije i koje su mogućnosti njihove primene u praksi,
 • Kako prepoznati potrebe zaposlenih,
 • Da li je svaki radnik koji nije nezadovoljan poslom i motivisan?
 • Koliko je zaposlenima važno da su tretirani pravedno?
 • Kako razvijati motiv postignuća kod zaposlenih?
 • Kako motivisati zaposlene pomoću ciljeva?
 • Da li možemo da pogrešimo sa nagrađivanjem?
 • Šta je to psihološki ugovor i zašto ga je važno poštovati?
 • Šta znamo o novcu kao motivatoru?
 • Tehnike motivisanja
 • Kako se samomotivisati?

Nakon edukacije polaznici će biti osposobljeni da: primenjuju postulate osnovnih teorija motivacije u praksi, kreiraju motivacioni ambijent koji će biti podsticajan za zaposlene i prepoznaju benefite i ograničenja primene materijalnih i nematerijalnih tehnika motivisanja.

Postavite komentar